3.5.2. Yetkinlikler

Bölümümüzde görevli akademik personelimizin yetkinliklerine dair bilgileri, özgeçmiş sayfalarında bulunmaktadır. Bölümümüzde verilen dersler akademik personelimizin bireysel uzmanlık alanlarına göre paylaşılmakta ve ders programları hazırlanmaktadır.