3.4.1. Kabul

3.4.1.1. Birim, Öğrenci Kabullerinde Kullanılan Açık ve Tutarlı Kriterler

Bölümümüze öğrenci kabullerinde; ilgili yönetmelik ve yönergeleri hükümleri uygulanarak aşağıdaki linkte verilen açık ve tutarlı kriterler ortaya konulmuştur.  (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778)

Yatay geçiş yoluyla programımıza öğrenci alımında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi” ile YÖK’ün belirlediği uygulama esasları uygulanmaktadır.

3.4.1.2. Öğrenci (Kabul, Gelişim, Tanınma ve Sertifikalar)

3.4.1.2.1. Kabul

ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sistemi LYS sınav sonuçlarına göre öğrenci alımı yapılmaktadır. Kontenjanın dolmaması halinde ek kontenjan ile yerleştirme yapılmaktadır. Ayrıca dikey, yatay geçiş ve Mühendislik tamamlama programları ile de bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

3.4.1.3. Uyum (Yeni Öğrenci Uyumu)

Öğrenci uyumu için gerekli çalışmalar rektörlük tarafından yürütülmektedir.

3.4.1.3.1. Mentörler

Bölümümüzde mentörlük uygulaması yürütülmemektedir.

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci Başarıları)

Öğrenciler arasından bölüm ve birim bazında başarılı olanlar birim tarafından organize edilen törenler ile ödüllendirilmektedir.

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik)

Bölümümüzde akademik danışmanlıklar bölüm araştırma görevlileri ve öğretim görevlisi tarafından yürütülmektedir.

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği

Bölümümüzde öğrenci hareketliliği Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programı ile sağlanmaktadır.

3.4.1.7. Diğer Kabuller

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler ise YÖS ile ilgili kabulde “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi”, ÇAP-Yandal ile ilgili kabullerde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin yönetmelik” ile “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi”nde yer alan hükümler uygulanmaktadır.