2.2.9. PUKO (Ar-Ge)

Araştırma-geliştirme süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itbaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.