2.2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel/idari süreçlerde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itbaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.