2.2.10. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde, PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanmamaktadır ancak 2018 yılından itbaren bütün çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.