1.1. İletişim Bilgileri

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kazak ÇERÇEVİK
Telefon: (0228) 214 1556

Bölüm / Program Kalite Komisyonu Üyeleri

Adı Soyadı Unvanı
Eğitim Öğretim Sorumlusu Nihan KAZAK ÇERÇEVİK Dr. Öğr. Üyesi
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Uğur YÜZGEÇ Doç. Dr.
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Süleyman UZUN Dr. Öğr. Üyesi
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Cihan KARAKUZU Prof. Dr.
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu Salim CEYHAN Dr. Öğr. Üyesi
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Emre DANDIL Dr. Öğr. Üyesi