1.2. Tarihsel Gelişimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5662 sayılı kanun uyarınca kurulmuştur. Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2008-2009 öğretim yılı itibariyle öğrenci alınmıştır. 

81 (1.Sınıf), 51(2.Sınıf), 60(3.Sınıf) ve 136(4.Sınıf) olmak üzere toplam 328 adet öğrenci eğitim görmektedir.

Bölümde 1. Prof. 2 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi, 4 Araş. Gör. ve 2 Öğr. Gör. olmak üzere toplam 13 akademik personel ve 1 adet idari personel görev yapmaktadır. 

Bölümümüzde Ölçme ve Donanım Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Bilgisayar Ağları Laboratuvarı, Gömülü Sistemler Laboratuvarı, Donanım Programlama Laboratuvarı, Baskı Devre ve Çalışma Atölyesi ve Lisansüstü Araştırma Laboratuvarı olmak üzere 7 adet laboratuvar bulunmaktadır.