Misyon ve Vizyon

MİSYON

Akademik/idari personel ve fiziki alt yapısını tamamlayarak mühendislik ölçütleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyen; donanım ve yazılım alanlarında araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar yürüten, ulusal sorunlara çözümler üretirken uluslararası düzeyde rekabetçi, etik değerlere sahip, çağdaş ve üretken Bilgisayar Mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.

VİZYON

Nitelikli akademik/idari kadrosuyla, nitelikli bilimsel araştırma ve projeler üreten, geleceği şekillendirebilen üstün, nitelikli Bilgisayar Mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.