Bilimsel Çalışmalar ve Projeler

Proje No: 2017-01.BŞEÜ.03-04
Omuz Eklemi, Kas ve Tendon Hasarlı Hastalar için Ms Kinect ile Mentör Uygulaması (Tamamlandı).
Proje Yürütücüsü :Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ

Proje No: 2017-01.BŞEÜ.03-09
Bilgisayarlı Görü Temelli Hayvan Davranışı Analizi ve Sınıflandırılması (Tamamlandı).
Proje Yürütücüsü :Dr. Öğr. Üyesi Emre DANDIL

Proje No: 2014-02-BİL.03-002
Dengeleme Halkaları ile Görüntü Kararlılaştırması, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP Projesi, (Tamamlandı).
Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Cihan KARAKUZU

Proje No: 2014-02-BİL.03-001
İnsansız Hava Aracı Test Düzeneğinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP Projesi, (Tamamlandı).
Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ

Proje No: 2010-02-BİL.01-002
Yapay Arı Koloni (Artificial Bee Colony, ABC) Algoritmasının bulanık Sistem Tanıma ve Modellemede Başarımının İncelenmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP Projesi ( Tamamlandı)
Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Cihan KARAKUZU

Proje No: 2010-02-BİL.01-003
Motor Sürücü Denetim Sisteminin Hızlı Modellenmesi ve DSP Gömülü Kodlarının Otomatik Üretilmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP Projesi,(Tamamlandı).
Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Metin KESLER