Bilimsel Çalışmalar ve Projeler

Proje No: 115E104
Elektrikli Araçlar İçin Hibrit Enerji Depolama Sistem Entegreli ve Şebekeye Reaktif Güç Desteği Verebilen Hızlı Şarj İstasyonu Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi (Tübitak 1003 -öncelikli alanlar Ar-Ge projeleri destekleme programı) (2015 – ~).
Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Metin KESLER

Proje No: 2014-02-BİL.03-002
Dengeleme Halkaları ile Görüntü Kararlılaştırması, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP Projesi, (Tamamlandı).
Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cihan KARAKUZU

Proje No: 2014-02-BİL.03-001
İnsansız Hava Aracı Test Düzeneğinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP Projesi, (Tamamlandı).
Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ

Proje No: 2010-02-BİL.01-002
Yapay Arı Koloni (Artificial Bee Colony, ABC) Algoritmasının bulanık Sistem Tanıma ve Modellemede Başarımının İncelenmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP Projesi ( Tamamlandı)
Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Cihan KARAKUZU

Proje No: 2010-02-BİL.01-003
Motor Sürücü Denetim Sisteminin Hızlı Modellenmesi ve DSP Gömülü Kodlarının Otomatik Üretilmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP Projesi,(Tamamlandı).
Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Metin KESLER