Lisans

2015 – 2016 DERS İÇERİKLERİ
*Ders içerikleri için ders adlarına tıklayınız.
*10 Şubat 2016 tarih ve 4 sayılı Bölüm Kurulu kararının EK-2 eki gereğince 2016-2017 GÜZ Dönemi ve sonrasında uygulanmaktadır.
1. SINIF
1. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM101
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
2
1
4
4
Bilgisayar sistem temelleri, programlama dilleri ve algoritmalar, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, ağ sistemleri, veritabanı tasarımı ve yazılım mühendisliği.
BM103
Programlamaya Giriş
3
1
5
5
Programlaya Giriş: Giriş, matematiksel işlemler, karşılaştırma işlemleri, mantıksal işlemler; Algoritma Hazırlama: Giriş, algoritma operatörleri, algoritma terimleri; Akış Diyagramları; C ile Programlama: C dilinin yapısı, sabitler, değişkenler, sayısal bilgi tipi, alfasayısal bilgi tipi, tanımlar ve bildirimler, ana/alt program; Akış Diyagramından Program Kodlama: Bilgi giriş komutları, bilgi çıkış komutları, döngü komutları, karar komutları; Dizi Uygulamaları: Bir boyutlu dizi uygulamaları, iki boyutlu dizi uygulamaları; Dosyalama: Kayıt alanı tanımlama, dosya tanımlama, dosyalama komutları
MAT101
Matematik1
4
0
5
5
Matematik ile ilgili temel kavramlar verilerek, tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarının ve uygulamalarının verilmesi
MAT103
Lineer Cebir
3
0
5
5
Lineer denklem sistemleri, matrisler, maris işlemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümlenmesi, denk matrisler, vektörler, vektör uzayları, alt uzaylar, germe ve lineer bağımsızlık, baz ve boyut, homojen sistemler, koordinatlar, iç çarpım, iç çarpım uzayları, çapraz çarpım, lineer dönüşümler, determinantlar, kofaktör açılımı, matris tersleri, özdeğerler, özvektörler
FIZ101
Fizik 1
4
0
5
5
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir Boyutta Hareket İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge
ENG101
İngilizce I
2
0
2
2
Selamlamalar, isimler, yaşlar, Sayılar: Günler, aylar ve mevsimler, “This is …, that is …; What time is it?” Kalıpları, Soru Zarfları: Who … ?, What … ?, Where?, alışkanlıklar, fikir bildirimleri, zaman önekleri (at, on, in), programlar ve takvimler, yeterlilik: can, can’t, Aile ağacı, İyelik Zamirleri, Aile Üyeleri, Zorunluluklar, yasaklamalar: must, mustn’t, don’t/ doesn’t have to
TRK101
Türk Dili 1
2
0
2
2
Dil nedir? Dil-Kültür İlişkisi, Yeryüzünde Diller, Dil Sınıflamaları, Türk Dili, Türk Dilinin Tarihi Dönemleri, Türkçenin Yapı Özellikleri, Cümle Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozuklukları, Yazılı Anlatım, Yazışmalar, Resmi Yazışmalar, Konuşma
ATA101
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi 1
2
0
2
2

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler: Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi; Batı Cephesi’nde Yapılan Savaşlar: İnönü Savaşları, Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi; Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşması; Demokratik Hukuk Devletinin Kurulması: Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve toplumsal yaşayışta yapılan yenilikler; Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik, Bu ilkelerin genel nitelikleri.Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üyeliği. Balkan Paktı. Sadabat Paktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi. İç ve Dış Siyaset deki gelişmeler. Türkiye’de 1960 -1980 Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler.

  TOPLAM
22
2
30
30
2. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM104
Kesikli Matematiksel Yapılar
4
0
5
5
Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın Temelleri, Sayılar ve Matrisler; Hesaplama Teknikleri; Bağıntılar; Kromatik Polinomlar; Graflar; Ağaçlar; Boole Cebri; Hesaplamalı Modelleme
BM106
Programlama Dilleri 1
3
1
6
6
C programlama dilinin yapısı ve genel özellikleri. Değişkenler. Veri Tipleri. Veri Tiplerinin Genişletilmesi. İlişkisel. Lojik ve Bit İşlemleri için Operatörler ve İfadeler. Program Kontrol Deyimleri. Döngüler. Diziler ve Pointer’lar. Fonksiyon Yapısı. Kullanım Amaçları. Saklayıcı Sınıflar. Dinamik Belek Kullanımı. struct ve union. File Kullanımı. Farklı I.O Yöntemleri. File’lara Erişim Metodları. C preprocessor’u. Macro ve Şartlı Derleme. Include Özelliği
FIZ102
Fizik 2
4
0
5
5
Elektrik Yükleri ve Coulomb Yasası, Elektrik Alan ve Elektrik Alanda Hareket, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, Kondansatörler ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Yasası, İndüksiyon
ENG102
İngilizce 2
2
0
2
2
Tanışma, Kültür ve Eğlence, Telefon Görüşmeleri, Özgeçmiş ve iş başvurusu mektupları, Telefonda sorun çözümü 
MAT102
Matematik 2
4
0
5
5
Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özellikleri, Çok değişkenli fonksiyonlar 
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
2
0
2
2
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler: Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi; Batı Cephesi’nde Yapılan Savaşlar: İnönü Savaşları, Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi; Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşması; Demokratik Hukuk Devletinin Kurulması: Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve toplumsal yaşayışta yapılan yenilikler; Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik, Bu ilkelerin genel nitelikleri.Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üyeliği. Balkan Paktı. Sadabat Paktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi. İç ve Dış Siyaset deki gelişmeler. Türkiye’de 1960 -1980 Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler. 
TRK102
Türk Dili 2
2
0
2
2

Türk Dili II dersinde bilgilendirici yazım türleri olan makale, köşe yazısı, deneme, günlük, anı gibi yazılarla yaratıcı yazı türleri olan roman, öykü ve tiyatro üzerine teorik bilgiler ve yazım denemeleri yapılır. Ayrıca Türkçe’nin tüm kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, vurucu, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için diksiyon eğitimi yapılır. 

  Sosyal Seçmeli 1
2
0
3
3
  TOPLAM
23
1
30
30
2. SINIF
3. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM207
Ölçme ve Donanım Laboratuarı
1
2
4
4
Avometreler, Direnç Ölçme ve Renk Kodları, Ohm ve Kirchoff Kanunları Uygulaması, Düğüm Gerilimleri ve Uygulaması,Süperpozisyon Teoremi ve Uygulaması,Maksimum Güç Çekme Teoremi ve Uygulaması, Thevenin Teoremi Uygulaması
BM305
Internet Programlama
3
1
4
4
İnternet ve internet kavramları. İnternet programlamaya giriş. İnternet Teknolojileri: HTTP, Web sunucuları, HTML yazılımı, CSS2, Dynamik HTML, Formlar, JavaScript, VBScript, XML/XSL, DTD, Schema, XML ayırıcıları, XHTML, Java, Applets. Web sunucuları, CGI yazılı metinleri (PERL), Java, HTTP servlet, PHP, ASP, JSP, XML ayırıcıları, veritabanı bağlantısı. Visual Studio 2005.
BM211
Nesneye Dayalı Programlama
3
1
6
6
Nesne yönelimli programlamaya giriş, nesne yönelimli çözümleme ve tasarım, Birleşik Modelleme Dili (UML), nesne yönelimli programlamanın temelleri, tür özelliklerinin devralınması. Değişkenler, Akış Kontrolü, Sınıflar ve Nesneler, Dizinler ve Taşıyıcı Sınıflar, Arayüz Yapıları. Sınıflandırma ve soyutlama. Nesne tanımı ve çok türlü nesneler. Nesne özelliklerinin atanması (encapsulation) ve saklanması. Nesneye dayalı yazılım felsefesi, Nesneye dayalı yazılım geliştirme süreçleri, Nesneye dayalı çözümleme yöntemi ve gösterim sistemi, Nesneye dayalı tasarım yöntemi ve gösterim sistemi. Nesneye dayalı gerçekleştirme ve gösterim sistemi, Nesneye dayalı bir programlama diline giriş. 
BM215
Devre Teorisi
3
0
4
4
Elektik yükü, akım, gerilim, güç, akım/gerilim kaynakları, Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları, direnç ve kaynak bağlantı şekilleri, yıldız-üçgen/üçgen-yıldız dönüşümü, basit dirençsel devrelerin analizi, düğüm gerilimleri analizi, çevre akımları analizi, doğrusallık ve toplamsallık, Thevenin’s ve Norton’s kuramları, en büyük güç aktarımı, endüktans ve karşılıklı endüktans, capasitans, RL ve RC devrelerinin doğal ve basamak yanıtları, sinüsoidal kalıcı durum analizi. 
BM217
Sayısal Tasarım
3
1
5
5
Giriş: Sayısal sistemlerin genel özellikleri. Boole Cebrinin Temelleri. Lojik fonksiyonlar, kanonik ve standart biçimler. Lojik kapılar. Sadece NAND ya da NOR kapıları ile fonksiyon gerçekleme. Lojik fonksiyonlarin sadeleştirilmesi. Karnaugh diyagramları. Kombinasyonel lojik, toplayıcılar, çıkarıcılar, kod dönüştürücüler. Orta ölçekli tümdevreler (MSI), paralel toplayıcı, ondalık toplayıcı, genlik karşılaştırıcı. Kodçözücüler, veriseçiciler (MUX). Flip-Flop’lar: RS, D, T, J-K flip-flopları. Senkron ardışıl devrelerin çözümlenmesi. Senkron ardışıl devrelerin tasarımı. Sayıcılar, tutucular, register’lar. 
ENG201
Teknik İngilizce 1
2
0
3
3
İş ortamında kullanacakları konuşma ve dinleme becerilerini geliştirebilecektir. İş ortamında telefonla iletişim kurar. Yazma becerilerini geliştirebilecektir. İş başvurusu mektubu ve CV yazar. İşinin bir parçası olarak e-mail yazar. 
BM213
Olasılık ve İstatistik
3
0
4
4
Olasılık olayları,  koşullu olasılık, toplam olasılık teoremi, bağımsızlık kuramı, Bayes kuralı, rassal değişkenler ve fonksiyonlar,  Binom dağılımı, Hipergeometrik dağılım, Poisson dağılımı, normal dağılım, standart normal dağılım, istatistik ve temel terimler, merkezi eğilim ölçüleri, dağılma ölçüleri,  korelasyon ve regresyon analizi 
  TOPLAM
18
5
30
30

4. YARIYIL

KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM202
Sayısal Çözümleme
3
0
5
5
Esitliklerin köklerinin bulunması, dogrusal ve dogrusal olmayan denklem takımlarının çözümü, interpolasyon, fonksiyonların türev ve integrallerinin alınması, bayagı diferansiyel esitliklerin çözümü, bilinen bir dizi deger için uygun bir egri uydurulması
BM210
Veritabanı Yönetim Sistemleri
3
1
5
5
Veritabanı yönetimi. Kavramsal, mantıksal, fiziksel veritabanları. Veri modelleri. Normalizasyon. Veritabanı tasarımı. Sorgulama dilleri. 
BM208
Veri Yapıları ve Algoritmalar
3
1
6
6
Temel Kavramlar: Yazılım ve Program, Program kodu, Donanım ve Bellek, İşletim Sistemi, Veri Yapısı ve Veri Modeli, Algoritma ve Heuristic Yaklaşımlar, Kaba (pseudo) kod ve Gerçek kod, Program karmaşıklığı, Büyük O notasyonu; Temel Veri Modelleri; Veri Yapıları: Veri yapısı nedir?, Temel veri yapıları,Tanımlamalı veri yapıları; Arama ve Sıralama Algoritmaları: Arama algoritmaları (Ardışıl arama, İkili arama), Sıralama Algoritmaları (Araya sokma, Seçmeli, Kabarcık , Birleşmeli, Kümeleme, Hızlı); Liste ve Bağlantılı Liste Veri Modeli; Kuyruk ve Yığın Yapısı; Ağaç Veri Modeli; Graf Veri modeli
BM214
Elektronik Devreler
3
0
4
4
Diyot ve doğrultucu, kırpıcı, kenetleyici ve gerilim katlayıcı devreler; Zener diyot uygulamaları; BJT’nin ve FET’in kutuplama devreleri; BJT ve FET’in küçük sinyal ac modeli; BJT ve FET’li yükselteç devrelerini küçük sinyal AC analizi, İşlemsel Yükselteç (Op-amp) ve temel devreleri.
BM216
İşaret ve Sistemler
3
0
4
4
İşaret ve sistemlerin temelleri ve genel bakış, vektör uzayları, işaret tipleri, sistem tipleri, transformasyonlar, işaretler ve transformasyonlar, sistem ve transformasyonlar, sistem ve frekans cevapları, işaret ve sistem tasarım analizi
ENG202
Teknik İngilizce 2
2
0
3
3
Özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu, bilgisayar bilimleri alanındaki dokümanları çevirme ve yorumlama.
  Sosyal Seçmeli 2
2
0
3
3
  TOPLAM
19
2
30
30
3. SINIF

5. YARIYIL

KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM301
İşletim Sistemleri
3
1
4
4
İşletim sistemleri, işletim sistemleri tarihçesi, görev yönetimi, bellek yönetimi, dosya sistemi, Linux işletim sistemi, GNU ve GPL kavramları, grafik ekran, komut yorumlayıcısı, kullanıcı yönetimi, paket yönetimi, kabuk programlama, web sunucusu yapılandırması, güvenlik duvarı yapılandırması
BM303
Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon
3
1
4
4
Sayısal Elemanlar, Veri Gösterimi, Yazaç Aktarımı ve Mikro İşlemler, Temel Bilgisayar Yapısı ve Devreleri, Temel Bilgisayar Programlanması, Merkezi İşlemci Birimi, Bilgisayar Aritmetiği, Verilog Programlama Dili ve Bu Dili Kullanarak Devre Tasarlama 
BM319
Biçimsel Diller ve Soyut Makineler
3
0
4
4
Sonlu Otomat (FA), DFA, NFA; Düzgün Deyimler, Düzgün Deyimleri Tanıyan DFA; Tür3 Dilbilgisi – FA ilişkisi; Çıkış Üreten Sonlu Otomatlar; Mealy ve Moore Makineleri; Düzgün Kümelerin Özellikleri, Türetme Ağaçları; Bağlamdan Bağımsız Dilbilgilerinin İndirgenmesi ve Normal Formları; Yığıtlı Otomatlar; Chomsky Sıradüzeni; Turing Makineleri 
BM307
Mikroişlemcili Sistemler
3
1
5
5
Mikroişlemcilere genel bir bakış, Genel kavramlar, Mikroişlemcilerin genel yapısı, Mikroişlemci çevresel birimleri, Komut kümesi, Adresleme modları, Bellekler, Seri ve paralel portlar, Sistem ve hafıza tasarımı, Mikrodenetleyicilere genel bir bakış, ADC/DAC kullanımı, kesme kullanımı, Uygulama örnekleri. 
BM309
Mesleki İngilizce I
2
0
3
3
İngilizce uzmanlarca hazırlanmış metinler üzerinde okuyarak ve tercümeler yaparak analizler yapmak. Bu makalelerin büyük çoğunluğu dergi ve kitaplardan alınmış ünitelerdir. Kolaydan zora doğru bir gidiş vardır. 
MSG101
İş Sağlığı ve Güvenliği I
2
0
2
2
 
Teknik Seçmeli 1
3
0
5
5
  Teknik Olmayan Seçmeli Ders 1
2
0
3
3
  TOPLAM
21
3
30
30

6. YARIYIL

KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM302
Yazılım Mühendisliği
3
0
4
4
Yazılım mühendisliği nedir? Neden yazılım mühendisliği. Yazılım geliştirme aşamasında karşılaşılan problemler. Yazılım sorunları. Sistem planlama. Yazılım planlama. Yazılım gereksinimlerinin analizi. Yazılım geliştirme sürecinin incelenmesi. 
BM306
Bilgisayar Müh. Tasarım Çalışması 1
2
2
5
5
Öğrenciler kendi seçtikleri ya da danışmanının belirlediği bir konuda uygulama geliştirip değerlendirmelerini hem yazılı rapor halinde teslim etme hem de sözlü olarak sunma durumundadırlar.
BM308
Bilgisayar Ağları
3
1
5
5
Bilgisayar ağları, OSI katmanları, ağ topolojileri, ağ kavramları, Ethernet protokolü, Ehernet donanımları, İnternet Protokolü sürüm 4 (IPv4), ağ simülasyonu, ağ uygulamaları, IPv6 
BM310
Mesleki İngilizce II
2
0
3
3
Bu derste iletişim terminolojisini, konuya yönelik İngilizce metinler bağlamında öğretme amacını taşımaktadır. Öğrencilere mesleğe yönelik olarak gereksinim duyacakları İngilizce terim bilgisi temel olacak biçimde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazandırılmaktadır. 
MSG101
İş Sağlığı ve Güvenliği II
2
0
2
2
 
  Teknik Seçmeli 2
3
0
5
5
  Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2
2
0
3
3
  Sosyal Seçmeli 3
2
0
3
3
  TOPLAM
19
3
30
30
4. SINIF

7. YARIYIL

KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM401
Bilgisayar Müh. Tasarım Çalışması 2
2
2
7
7
Öğrenciler kendi seçtikleri ya da danışmanının belirlediği bir konuda uygulama geliştirip değerlendirmelerini hem yazılı rapor halinde teslim etme hem de sözlü olarak sunma durumundadırlar.
  Teknik Seçmeli 3
3
1
5
5
  Teknik Seçmeli 4
3
1
5
5
  Teknik Seçmeli 5
3
1
5
5
  Sosyal Seçmeli 4
2
0
3
3
BMSTJ1
Staj – I
0
0
5
5
  TOPLAM
13
5
30
30

8. YARIYIL

KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM400
Bitirme Çalışması
2
2
7
7
Öğrencinin bir danışman yönlendirmesinde yalnız veya bir grup içinde bilgi ve becerilerini sergilediği bir yapıt oluşturması gerekmektedir.
  Teknik Seçmeli 6
3
1
5
5
  Teknik Seçmeli 7
3
1
5
5
  Teknik Seçmeli 8
3
1
5
5
  Sosyal Seçmeli 5
2
0
3
3
BMSTJ2
Staj II
0
0
5
5
  TOPLAM
13
5
30
30
SEÇİMLİK DERSLER
1. SINIF
1. YARIYIL
SEÇMELİ DERS MEVCUT DEĞİL
2. YARIYIL
SOSYAL SEÇMELİ DERS 1
Sosyal seçmeli ders havuzundan açılan bir ders seçilir.
2. SINIF
3. YARIYIL
SEÇMELİ DERS MEVCUT DEĞİL
4. YARIYIL
SOSYAL SEÇMELİ DERS 2
Sosyal seçmeli ders havuzundan açılan bir ders seçilir.
3. SINIF
5. YARIYIL
TEKNİK SEÇMELİ DERS 1
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM313
Bilgisayar Grafiğine Giriş
3
0
5
5
Bilgisayar Grafiğine giriş, Noktanın gösterilimi, Noktaların dönüşümü, Doğruların dönüşümü, 2B dönüşümler, Döndürme, Aynalama, Ölçekleme, Birleşik dönüşümler, Öteleme ve homojen koordinatlar, Doğru çizim algoritmaları, Çokgen doldurma, 3B dönüşümler, 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme , Çoklu dönüşümler, Uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler, Herhangi bir düzleme göre aynalama, Perspektif geometri, Projeksiyonlar, Opengl’e giriş, Uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler, Opengl dönüşümleri ve kırpma.
BM317
Görsel Programlama
3
0
5
5
Görsel programlama dilinin bilgisayara kurulması, Programlama ortamının tanıtılması, En temel bileşen olan formlardan başlayarak bileşenleri genel olarak tanıyıp tasarım aşamasında bileşenlerin forma taşınması ve yerleştirilmesi, Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıtılması, Nesnel programlama yapısının yapısal programlamadan ayırt edilmesi, Temel bileşenlerin kullanılması ve görsel açıdan düzenlenmesi, Bileşenlerin özelliklerinin ve olaylarının kullanılması, Program yazımında değişkenlerin, kontrol deyimlerinin ve döngülerin kullanılması, Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaların kavranması ve kullanılması, Bir programın kodlanabilmesi için gerekli değişkenlerin tanımlanması, Kontrol deyimlerinin ve döngülerin kullanılarak en kısa ve etkili kod yazımının gerçekleştirilmesi. 
BM321
Bilg. Sistem Mod. ve Benzetim
3
0
5
5
Giriş, Lineer ve lineer olmayan sistem modelleri, Bilgisayarla benzetim algoritmaları, Ayrık – Olay tabanlı benzetim, Sistem modelleme ve denetim uygulamaları, Benzetim uygulamaları.
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS I – II ( 5.Y.Y – 6. Y.Y)
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM323
Bilg. Destekli Devre Tasarımı
2
0
3
3
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Üretim (CAM). CAD temelleri. CAD mimarisi ve donanımı. OpenGL (Temelleri), C# (C-Sharp) ve CSGL. Java 3D. Geometrik Modelleme Teorisinin Temelleri. Modelleme ve CAD (genel amaçlı ve özel amaçlı) yazılımlarının tanıtımı ve işlevleri. Eğriler ve Eğrisel Yüzeyler (Bezier, B-Splines, NURBS). Katı Modelleme (B-rep, CSG, Sweep). Genel Mühendislik Uygulamaları. Sanal Gerçeklik VRML, X3D. Seminerler 
BM325
Bilimsel Araş. ve Yazma Tek.
2
0
3
3
 
BM327
Proje Yönetimi
2
0
3
3
6. YARIYIL
TEKNİK SEÇMELİ DERS 2
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM324
Web Uygulama Çatısı
3
0
5
5
 
BM316
Sayısal İşaret İşleme
3
0
5
5
Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri. Örnekleme ve yeniden oluşturma. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Z-dönüşümü. Ayrık zaman sistemleri için yapılar. Ayrık Fourier dönüşümünü kullanarak sinyallerin Fourier analizi. Sayısal filtre tasarım teknikleri. Hızlı Fourier dönüşüm teknikleri. Optimal filtreleme ve doğrusal ön tahmin 
BM318
Nöral Sistemlere Giriş
3
0
5
5
Yapay sinir ağları (YSA) nedir? , YSA’nın genel özellikleri, YSA’nın üstünlükleri, McCulloh-Pitts nöron modeli, Doğrusal uyarlanır eleman (DUE), Çoklu doğrusal uyarlanır eleman (ÇDUE), YSA’da katman ve YSA mimarileri, Algılayıcı hücre modeli ve aktivasyon fonksiyonları, YSA öğrenmesi ve öğrenme metodları, Dizisel/Ardışıl ve yığın öğrenme, geriye yayılım algoritması, Diğer eğiticili öğrenme yöntemleri, YSA ile sistem tanıma, YSA ile kontrol
BM320
Mobil Programlama
3
0
5
5
 
BM326
Gömülü Sistemlere Giriş
3
0
5
5
Gömülü sistemlerin temel yapısının öğretilmesi, Gömülü Sistem Problemlerini çözme metotlarının kazandırılması, Gerçek zamanlı işletim sistemleri,
SOSYAL SEÇMELİ DERS 3
Sosyal seçmeli ders havuzundan açılan bir ders seçilir.
4. SINIF
7. YARIYIL
TEKNİK SEÇMELİ DERS 3
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM403
Yapay Zeka
3
1
5
5
Zekâ ve yapay zekâ tanımları. Problem çözme teknikleri: durum-uzayı yaklaşımı, problem-indirgeme yaklaşımı, problem modeli, problem sunumu, ayrıntılı arama algoritmaları (breadth-first, depth-first, iterative deepening), buluşsal arama algoritmaları. Oyun teorisi. Bilgi temsili ve nedenleme: önermeler mantığında; sözdizimi, anlambilim ve ispat kuramı (deductive inference), yüklem mantığı, üretim sistemleri, anlambilim ağları ve çerçeveleri. Kural tabanı, uzman sistemler, çıkarsama motoru. Makine öğrenimi: tümevarım, komutla öğrenme, örneklerle öğrenme, sınıflandırma, açıklama temelli öğrenme, ilişkisel ve sezgisel öğrenme. Yapay zekâ uygulamaları. Dönem ödevi. 
BM405
Bulanık Mantık
3
1
5
5
Akıllı hesaplama tekniklerine giriş, klasik kümeler ve bulanık kümeler, klasik bağlantılar ve bulanık bağlantılar, üyelik fonksiyonları, bulanıklaşma, bulanık karar verme ve bulanık kararların birleşmesi, durulaştırma yöntemleri, bulanık kural tabanlı sistemler, mühendislik uygulamaları, Matlab’ta benzetim örnekleri. 
BM409
Görüntü İşleme
3
1
5
5
Görüntü işleme ile ilgili temel kavramlar. Örnekleme ve nicemleme. Sayısal görüntülerin gösterimi, çözünürlük, görüntü büyütme ve küçültme. Komşuluk, bitişiklik, bağlanabilirlik, bölgeler, sınırlar, uzaklık ölçütleri. Görüntü üzerinde gezinme. Basit görüntü işleme algoritmaları. Basit süzgeçler ve uygulamaları. Renk modelleri. Görüntü dosya formatları 
TEKNİK SEÇMELİ DERS 4
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM407
İleri Bilgisayar Mimarisi
3
1
5
5
Teknoloji Yönsemeleri, Maliyet ve Performans, Bilgisayar Tasarımının Nicel İlkeleri; Komut Seti Mimarisi Tasarımı: Komut Seti Mimarileri, Derleyicilerin Rolü, MIPS Mimarisi; Ardışık Düzen: Veri ve Kontrol Tehlikeleri, Ardışık Düzen Uygulamaları ve Çoklu-çevrimli İşlemler, MIPS R4000 Ardışık Düzen Mimarisi; Komut Seviyesi Paralelliği: Dinamik Çizelgeleme ve Dallanma Tahmini, Superscalar, Döngüler, Statik Dallanma Tahmini; Hafıza Sıradüzeni Tasarımı ve Önbellek: Önbellek Performansı, Önbellek Tasarımı İlkeleri, Ana Hafıza Tasarımı İlkeleri; Ara bağlantı Ağına Genel Bakış: İki Bilgisayarın Bağlanması, İkiden Fazla Bilgisayarın Bağlanması, Ara bağlantı Ağı Örnekleri.
BM411
İleri Bilgisayar Grafikleri
3
1
5
5
Işık ve nesne etkileşimi / Geometrik nesne gösterimi; çok çözünürlüklü modelleme / Deformasyon Modelleme / Bilgisayar animasyonu konuları ve fiziksel tabanlı modelleme / Doku ve çevre haritalama / Işın izleme / Genel aydınlatma / Gelişmiş gerçek zamanlı render 
BM413
İleri Bilgisayar Ağları
3
1
5
5
IP Yönlendirme, IPv6 uygulamaları, erişim kontrol listeleri, sorun giderme, ağ güvenliği, hizmet kalitesi uygulamaları, ağ yönetim yazılımları, Linux ile ağ uygulamaları 
BM423
Gömülü İşletim Sistemleri
3
1
5
5
 
TEKNİK SEÇMELİ DERS 5
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM415
Gömülü Sistemler
3
1
5
5
Gömülü sistemlerin temel yapısının öğretilmesi, Gömülü Sistem Problemlerini çözme metotlarının kazandırılması, Gerçek zamanlı işletim sistemleri, mikro kontrol devreleri, gömülü geliştirme, haberleşme protokolleri, veri elde edimi, sensor sinyal işleme ve kontrol kuramı, Gömülü sistemler için programlama metotları, I2C veri yolu ve uygulamaları, Klavye programlama, Yedi Parçalı Gösterge Sürücüleri, Uzaktan kumanda birimleri ve kod çözücüler 
BM417
Mikroişlemci Uygulamaları
3
1
5
5
Mikrodenetleyicilerin uygulama alanları, mikrodenetleyici içinde komutların yürütülmesi, dışarıdan çevre birimlerin bağlanması, donanım özellikleri, Microchip PIC16F84 mikrodenetleyici komut seti ve yazım örnekleri, 16F84 komutları ile basit uygulama programları, 16F84 ile saat programı, 16F877’nin özellikleri ve 16F84’ten farkları, 16F877 ile sıcaklık ölçme LCD’de gösterme ve ısı kontrolü, 16F877 ile bilgisayar haberleşmesi, mikrodenetleyiciler arası seri iletişim, protokoller ve ağ oluşturma, 16F877’lerin haberleştirilmesi ve ADC kullanımı, EEPROM programlanması. 
BM419
Robotik Sistemlere Giriş
3
1
5
5
Robot yapısında bulunan ana üniteleri ve bunların çalışmasını sağlayan ana ilkeleri açıklar, Robotlar kullanım amacı, sağladığı avantajları, robot teknolojisindeki gelişimin hangi yönde olduğunu ifade eder. Robot yapısında bulunan üniteleri blok diyagram şeklinde çizer. Robot kol şeklinde gerçekleştirilen robotların kullanım alanlarını açıklar. İnsan iskeleti görünümlü robotların çalışmasını sağlayan üniteleri tanır. Uzaktan kumandalı robotların çalışma şeklini kavrar. 
SOSYAL SEÇMELİ DERS 4
Sosyal seçmeli ders havuzundan açılan bir ders seçilir.
8. YARIYIL
TEKNİK SEÇMELİ DERS 6
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM402
Veri Madenciliği
3
1
5
5
Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış. Veri madenciliği aşamaları: Amacı belirleme, amaca uygun veri kümesi oluşturma (veri seçme), veri ayıklama ve önişleme, veri azaltma ve veri dönüşümü, veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme, model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması. Veri Madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları, sınıflandırma, eğri uydurma, bağıntı kurma, bellek tabanlı yöntemler, k-komşu algoritması, demetleme, yapay sinir ağları. 
BM404
Sezgisel Optimizasyon
3
1
5
5
Giriş, optimizasyon problemlerinin ve metotlarının sınıflandırılması, sezgisel algoritmalar, ısıl işlem algoritması, tabu araştırma algoritması, genetik algoritmalar, karınca koloni algoritması, yapay bağışıklık algoritması, farksal gelişim algoritması, parçacık sürü optimizasyon algoritması, yapay arı koloni algoritması 
BM421
Makine Öğrenmesi
3
1
5
5
Örnek-Temelli Öğrenme; Danışmanlı ve Danışmansız Öğrenme; Karar Ağaçları; Bayes Öğrenmesi; Yapay Sinir Ağları: ileri-beslemeli öğrenme ve hata geriyayılım; Destekleyici Öğrenme; Basit Optimizasyon; Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi-Karşılaştırılması-Birlikte Kullanılması; Öznitelik Çıkartma-Seçme ve Boyut Azaltma. 
BM322
Yöneylem Araştırması
3
0
5
5
Yöneylem araştırması, temeli gerçek hayattan alınan olasılıklı ve deterministik sistemlerde, optimum karar verme ve modellemeyi kapsar 
TEKNİK SEÇMELİ DERS 7
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM408
Kablosuz Ağ Teknolojileri
3
1
5
5
Hücresel sistemler, modülasyon, iletişim protokolleri, kablosuz ağ planlama, hareketlilik, kişisel alan ağları, algılayıcı ağları, Bluetooth, VIMAX, kablosuz ağlarda güvenlik 
BM410
Oyun Programlama
3
1
5
5
Oyun teorisi, prototip geliştire, oyun dizaynı ve temelleri, oyunlarda ürün tanımlaması, test aşamaları ve kullanıcı üzerindeki etkileri,Oyunlarda yapay zeka kullanımı ve örnekleri, yol bulma algoritmaları, Oyun yapı ve mekaniği, oyun programlamada kullanılan araç gereçler, API ve kütüphaneler, OpenGL , DirectX, Oyun Endüstrisi, İçerik Oluşturma, Seviye Tasarımı. 
BM412
Çoklu Ortam Sistemleri
3
1
5
5
Çoklu ortam sistemleri için mimariler, dijital ses, görüntü teknolojisi ve görüntü sıkıştırma. Bilgisayar grafik bilimi, çoklu ortam bilgi sistemleri, çoklu ortam iletişim sistemleri. İnternet’in yapısı. İnternet’te veri depolama ve veriye ulaşma yöntemleri. 
BM414
Ağ Güvenliği
3
1
5
5
Veri güvenliği kavramı, ağ sistemlerinin haberleşmesi, topoloji güvenliği, şifreleme, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemleri, sanal özel ağlar, yerel ağlarda ağ güvenliği uygulamaları, uygulama güvenliği, ağ güvenlik yazılımları, ağ kullanım politikaları 
BM406
Derleyiciler
3
1
5
5
Derleyicinin mantıksal tasarımının gelişimi. Programlama dilleri, çeviriciler, gramer sınıflandırması, dil tasarımı, sonlu durum özdevinirleri, leksik çözümleyiciler, aşağıdan yukarıya ayrıştırma, yukarıdan aşağıya ayrıştırma, simge tablosu işleme, kod üretimi, işlemesi ve optimizasyonu. 
TEKNİK SEÇMELİ DERS 8
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
BM416
DSP Uygulamaları
3
1
5
5
DSP genel bir bakış, Genel kavramlar, DSP genel yapısı, çevresel birimleri, Komut kümesi, Adresleme modları, Bellekler, Seri ve paralel portlar, Sistem ve hafıza tasarımı, GPIO,SCI,SPI ve ADC/DAC kullanımı, kesme kullanımı, Uygulama örnekleri. 
BM418
FPGA Uygulamaları
3
1
5
5
Programlanabilir mantık devreleri (FPGA), Donanım tanımlama dilleri (Verilog, VHDL), Sayısal tasarım, Sentezleme, Tasarım benzetimi, Tasarım doğrulama, Tasarımı entegre üzerine yükleme 
BM420
Gömülü Sistem Tasarımı
3
1
5
5
Gömülü sistemlerinin tanıtımı ve sistem donanımları, mikro işlemci seçimi, ARM mikro denetleyici mimarisi, RTOS geçek zamanlı işletim sistemi, gömülü sistemleri oluşturan öğe, eleman ve devrelerin özellikleri; gömülü sistemlerin programlanmasında kullanılan temel araç ve yazılım yöntemleri. Çevre birimleri ara yüzü tasarımı (ADC, DAC, GPIO,VGA, fare, klavye, bellek). ARM mikro denetleyici tabanlı gömülü sistem uygulama örnekleri
SOSYAL SEÇMELİ DERS 5
Sosyal seçmeli ders havuzundan açılan bir ders seçilir.
SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
TOS104
Mühendislik Ekonomisi
2
0
3
3
Genel ekonomi bilgisi, Maliyet kavramları, Para-Zaman ilişkileri, Optimizasyon, Proje Denetimi, Bilgisayar işletmelerinde maliyet analizi 
TOS106
Yönetim ve Organizasyon
2
0
3
3
Klasik yönetim yaklaşımları: Bilimsel yönetim, yönetim süreci, bürokratik yönetim, neo klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, yönetim fonksiyonları, yönetsel planlama, strateji, vizyon, misyon, kültür amaç, hedef, stratejik yönetim, yönetsel kontrol, liderlik, motivasyon, organize etme, basit yapılar, mekanistik yapılar, bölümlendirilmiş yapılar, çağdaş yönetim yaklaşımları: öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, yetkinlik esaslı yönetim, takım yönetimi. 
TOS107
İletişim Tekniği
2
0
3
3
İletişimin temel kavramları, türleri, süreçleri, engelleri 
TOS108
Meslek Hastalıkları
2
0
3
3
İlk yardım, İş Sağlığı ve güvenliği,Meslek Hastalıklarının tanımı,Meslek Hastalıklarının Özellikleri – Fiziksel kökenli meslek Hastalıkları,Kimyasal Kökenli meslek Hastalıkları, Biyolojik kökenli Meslek Hastalıkları,Ergonomiden kaynaklanan Meslek hastalıkları- İş hijyeni.
TOS109
Sanat Tarihi
2
0
3
3
Sanat Tarihi tanımı, çalışma alanı, kullanılan yöntemler, maddi kültür objesinde tarihlendirme, arkeolojik ve Sanat Tarihi buluntularından insanlığın geçmişteki farklı deneyimlerini (barınma, beslenme, ticaret, teknoloji, giyim-kuşam, sanatsal yapıtlar, mimarlık, heykel, resim vs.) keşfetme; Türkiye ve dünyada müzelerinden sanat eseri örnekleri (Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Orta Asya, Avrupa, vb.) ve bu eseler üzerinde değerlendirme ve yorum. 
TOS110
Uygarlık Tarihi
2
0
3
3
Başlangıçtan günümüze çeşitli uygarlıkların tarihi gelişimi
TOS111
Bilim Tarihi
2
0
3
3
Eski uygarlıklarda bilim; Antik Yunan ve Helenistik dönemde bilim; Romalılarda, Ortaçağ Avrupa’sında ve İslam dünyasında bilim; Rönesans, Modern ve Çağdaş bilim; Aydınlama çağı; Endüstri devrimi ve bilim; Günümüzde bilim. 
TOS112
Girişimcilik ve İş Tasarımuı – I
2
0
3
3
Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri
TOS113
İş Güvenliği
2
0
3
3
İş yerlerinde, araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuarlarında güvenli çalışma ilkeleri, buralarda oluşacak kazalarda alınması gereken acil önlemler ve ilk yardım. İş ortamlarında kullanılan techizatların iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi. İş ortamlarında kullanılan cihaz ve teçhizatın güvenli kullanımı ve alınması gereken emniyet tedbirleri 
TOS207
İş Hukuku
2
0
3
3
Bu derste; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal düzenlemeler başta olmak üzere, bu çerçeve de iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, sağlık ve güvenlik şartlarının sürekli olarak iyileştirilmesi için alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile bu konularda eğitim, bilgilendirme, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması ile bunlara ilişkin görev, yetki, hak ve yükümlülükleri incelenecektir. 
TOS116
Beden Eğitimi ve Spor
2
0
3
3
Teorik ve pratik çalışmalar. 
TOS117
Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük
2
0
3
3

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bir derstir. Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi ile hizmet götürülmesi hedeflenen kişiler; Muhtaç ve Yoksullar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Mahkumlar, Mülteciler ve Göçmenlerdir. Ders kapsamında Valilik ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi tüm birimlerin istek ve beklentileri doğrultusunda ve koordineli bir şekilde sosyal dayanışma, çevre ve kültürel miraslar gibi konuları içeren projeler hazırlanarak bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlanırken diğer yandan öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik duyarlılıkları arttırılmaktadır. 

TOS201
Pazarlama
2
0
3
3
Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi, Pazarlama çevresi, Stratejik pazarlama, Pazarlama bilgi sistemi, Pazarlama araştırması, Tüketici pazarları ve tüketici davranışları, Endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışları, Pazar bölümlendirme, Hedef pazar seçimi ve talep tahminleri. Pazarlama Koruması elemanları (mamul, tutundurma, dağıtım, fiyat), Hizmet pazarlaması, İnternette pazarlama, Doğrudan pazarlama. 
TOS203
Davranış Bilimleri
2
0
3
3
Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları, Davranışın biyolojik temelleri , Yaşam boyu davranışın gelişimi, Toplum ve toplumsal yapı, Toplumsallaşma, Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar, Sosyal etki ve uyma davranışı, Bir bilim olarak psikoloji, Dürtüler ve güdüler, Duyum ve algılama, Öğrenme ve motivasyon, Davranış bozuklukları, İlişkide güçlük yaratan hasta davranışları 
TOS205
Halkla İlişkiler
2
0
3
3
Halkla ilişkilerin tanımı, önemi, gelişimi, halkla ilişkilerde amaçlar, halkla ilişkilerini örgütlenmesi, halkla ilişkilerin yönetimi, halkla ilişkilerde iletişim araçları ve etkin sunuş teknikleri. 
TOS211
Mühendislik Etiği
2
0
3
3
Etik kavramlarına giriş, Profesyonellik ve meslek etik kodları, Tasarımda etik, İş hayatında hak ve sorumluluklar, Etik problemlerin çözüm teknikleri, Risk, emniyet ve kaza, Bilimsel araştırmada sorumluluk, Deneysel çalışmada sorumluluk, Araştırma sonuçlarının basım ve yayınında yetki ve sorumluluklar 
TOS213
Seramik Teknolojisi ve Uygulama
2
0
3
3
Seramik malzemelerinin, hammaddelerinin tanıtılması ve kullanım alanına uygun olarak sınıflandırması. Seramik hammadde üretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması. Seramik çamurunun şekillendirme yöntemleri ve uygulaması. Seramik kalıplama-sırlama uygulamalarının amacı, yöntemleri ve uygulaması. 
TOS119
Herkes İçin Spor
2
0
3
3
 
TOS217
Toplam Kalite Yönetimi
2
0
3
3
 
TOS218
Girişimcilik ve İş Tasarımı – II
2
0
3
3

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri

TOS222
Elektronik Ticaret
2
0
3
3
 
TOS215
e-Devlet
2
0
3
3
 
TOS216
Yönetim Bilişim Sistemleri
2
0
3
3
 
(*) : İlk 4 y.y.’daki derslerin tümünü başarı ile tamamlamayan öğrenciler BM400 Bitirme Çalışması dersini alamaz.