Görsel Programlama Uygulamaları ve Kısa Sınav

Görsel Programlama dersinin kısa sınavı (Kısa Sınav 1 (%5) + Kısa Sınav 2 (%5)) 25 Aralık Salı günü derste yapılacaktır.

Kısa sınavda bir form uygulaması (bilgisayar ortamında) yapmanız istenecektir.  Yapılan sınav sonucu 1. ve 2. kısa sınav notunuz olacaktır. (%5 + %5 = %10 etkileyecektir.)

Sınavda yararlanmanız amacıyla derste yapılan uygulamaların kodları sizinle paylaşılacak. Sınav esnasında paylaşılan kodlar dışında bir kaynaktan yararlanmanız yasaktır.

Vize soruları ve cevapları için tıklayınız.

Vizeden sonra yapılan uygulamalar için tıklayınız.


Arş. Gör. Sefa Tunçer