Yazılım mühendisliği dersi hk.

Yazılım mühendisliği proje grupları ve konuları belirlenmiş olup, proje sunum planına Buradan erişebilirsiniz.

Ders ile ilgili dökümanlar:

ders 1

ders 2

ders 3

ders 4

ders 5

Arş. Gör. Nihan KAZAK ÇERÇEVİK