İşaret ve Sistemler dersi çalışma soruları HK.

İşaret ve Sistemler dersi 1-2. hafta çalışma soruları ektedir.

Hafta1-2_Sorular

Duyurulur…

UY.