Türki̇ye Engelli̇ler Spor Yardım ve Eği̇ti̇m Vakfı Bursu Hk.

Türki̇ye Engelli̇ler Spor Yardım ve Eği̇ti̇m Vakfının Yüksek Öğreni̇m öğrenci̇leri̇ne vermiş olduğu burs duyurusuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin “Taahhütname ve Başvuru Formu” isimli formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra “Burs Duyurusu” isimli dosya içerisinde belirtilen belgeler ile birlikte 13 Ekim 2017 Cuma günü Saat:17.00‘a kadar bölüm sekreterliğine vermeleri gerekmektedir. 

TESYEV Burs Duyurusu

Taahhütname ve Başvuru Formu