Yazılım Teknolojileri Şube Müdürlüğü

Temel Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımız Yazılım Teknolojileri Şube Müdürlüğünde yürütülen görevler aşağıdaki gibidir:

  • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılımları tasarlamak ve Yazılım Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programların teknik desteğini vermek,
  • Veritabanlarını planlamak, kurulumunu yapmak, yönetmek ve yedeklemek,
  • Teknolojiyi takip ederek yazılım konusundaki yenilikleri sisteme dahil etmek,
  • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu gereksinimleri bir analiz çerçevesinde otomasyonel yapılara taşımak ve destek vermek,
  • Veri tekrarını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, yarına kullanabilecek veri bırakmak; bu verileri bir araya getirerek karar destek sistemi için alt yapı oluşturmak.