Siber Olaylara Müdahale Ekibi

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.11.2014 tarih ve 11924119-719/84 sayılı yazısına istinaden Üniversite Yönetimimiz uygun görüşüyle 17.12.2014 tarihinde Daire Başkanlığımız bünyesinde teşkil edilmiştir.

SOME’nin amacı;Bilişim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin veya bu sistemlerde tutulan veya işlenen verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinde meydana gelme riski bulunan veya meydana getiren siber olayın kaynağını, nedenlerini ve sonuçlarını tespit ederek siber olayın devam etmesini, tekrarını veya zarar vermesini önleyen çalışmalar*”ı yapmaktır.

* Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmî Gazete, 11 .11.2013, Sayı : 28818.