İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Temel Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımız İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünde yürütülen görevler aşağıdaki gibidir:

 • İş taleplerini teslim almak, gerekli incelemeyi yaparak işleri yönlendirmek ve takibini sağlamak,
 • BİDB personelinin dosya işlemlerini yürütmek ve muhafaza etmek,
 • BİDB’nin satın alımları, garanti ve bakım süreçleri ile ilgili idari süreçleri takip etmek,
 • Firmalarla yapılan görüşmelere ilişkin dosyaları ve sözleşmeleri arşivlemek,
 • Diğer şube müdürlüklerinden teknik şartname desteği talep etmek ve bunlara uygun satın alma süreçlerini yürütmek,
 • Yazışmaları takip etmek, arşiv ve dokümantasyon planlaması yapmak,
 • BİDB – 2007-2016 Brifing Dosyası (24.10.2016)- 6
 • Başta BİDB’nin ve devamında Üniversite’nin bilişim envanterini (mümkün olduğu kadarıyla) tutmak ve güncellemek,
 • Talep edilen bilişim kaynaklarının (IP adresi, e-posta adresi, e-imza cihazı, web sitesi, vb.) kullanıcılara teslimini sağlamak,
 • Depoda bulunan bilişim kaynaklarının bakım ve onarımlarını yaptırmak,
 • BİDB’de ambar yönetimi yapmak,
 • BİDB içerisinde kalite standartları çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • BİDB içerisinde iş optimizasyonu çalışmaları yürütmek,
 • BİDB içerisinde insan kaynakları planlaması yapmak,
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) işlemlerini yapmak,
 • EBYS ve DETSİS eşgüdüm faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 • Anket sistemini işletmek,
 • Başkanlık kapsamında lojistik hizmetleri (temizlik, çay ocağı, ortak alan malzemeleri, bina ihtiyaçları vb.) takip etmek,
 • İhtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim planlamaları yapmak ve uygulamak,
 • BİDB web sayfasının güncel tutulması ve düzenlenmesi işlerini yürütmek,
 • Yapılan işlerle ilgili istatistiksel verileri içeren raporları hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak,
 • BİDB toplantılarında Daire Başkanlığı’nın sekreteryasını yapmak.