BİDB’de kullanılan formlara, aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz:

 1. BGYS.FRM.01.01 Geçerli Doküman Listesi (odt / pdf)
 2. BGYS.FRM.01.02 Dış Kaynaklı Doküman Listesi (odt / pdf)
 3. BGYS.FRM.01.03 Prosedür Talep Formu (odt / pdf)
 4. BGYS.FRM.01.04 Revizyon Takip Formu (odt / pdf)
 5. BGYS.FRM.01.05 Yedekleme Kayıt Formu (odt / pdf)
 6. BGYS.FRM.01.06 Tutanak Formu (odt / pdf)
 7. BGYS.FRM.01.07 BİDB Toplantı Raporu Formu (odt / pdf)
 8. BGYS.FRM.01.08 Bilgi Güvenliği Hedefleri Formu (odt / pdf)
 9. BGYS.FRM.02.01 İç Denetim Planı (odt / pdf)
 10. BGYS.FRM.02.02 İç Denetim Değerlendirme Raporu (odt / pdf)
 11. BGYS.FRM.02.03 İç Tetkik Soru Listesi (odt / pdf)
 12. BGYS.FRM.03.01 Toplantı Tutanağı Formu (odt / pdf)
 13. BGYS.FRM.03.02 Paydaşlar Toplantı Tutanağı Formu (odt / pdf)
 14. BGYS.FRM.04.01 Performans Değerlendirme Raporu (odt / pdf)
 15. BGYS.FRM.04.02 Tedarikçi Değerlendirme Formu (odt / pdf)
 16. BGYS.FRM.04.03 Veri Güvenliği Gizlilik Sözleşmesi Formu (odt / pdf)
 17. BGYS.FRM.05.01 DF İstek Formu (odt / pdf)
 18. BGYS.FRM.05.02 Kullanıcı Şikayetleri Kayıt Formu (odt / pdf)
 19. BGYS.FRM.05.03 Düzeltici Faaliyet ve Kullanıcı Şikayetleri Takip Formu (odt / pdf)
 20. BGYS.FRM.05.04 Kullanıcı Anket Formu (odt / pdf)
 21. BGYS.FRM.05.05 Dış Paydaş Anket Formu (odt / pdf)
 22. BGYS.FRM.06.01 Eğitim Planı (odt / pdf)
 23. BGYS.FRM.06.02 Eğitim İstek Formu (odt / pdf)
 24. BGYS.FRM.06.03 Eğitim Katılım Formu (odt / pdf)
 25. BGYS.FRM.06.04 Oryantasyon Eğitimi Kayıt Formu (odt / pdf)
 26. BGYS.FRM.06.05 Eğitim Değerlendirme Formu (odt / pdf)
 27. BGYS.FRM.07.01 Veri Korunumu ve Gizlilik Sözleşmesi (odt / pdf)
 28. BGYS.FRM.07.02 Personel Listesi (odt / pdf)
 29. BGYS.FRM.07.03 İlişik Kesme Formu (bağlantı / pdf)
 30. BGYS.FRM.07.04 13/b-4 Görevlendirme Formu (bağlantı / pdf)
 31. BGYS.FRM.07.05 Organizasyon Şeması (odt / pdf)
 32. BGYS.FRM.07.06 İzin ve Vekalet Formu (bağlantı / pdf)
 33. BGYS.FRM.07.07 Fazla Mesai Formu (bağlantı / pdf)
 34. BGYS.FRM.07.08 Sözleşmeli Personel İzin Formu (odt / pdf)
 35. BGYS.FRM.07.09 Görev Tebliğ Tebellüğ Formu (odt / pdf)
 36. BGYS.FRM.07.10 Günlük Devam Çizelgesi (odt / pdf)
 37. BGYS.FRM.08.01 Artık Risk Onayı Formu (odt / pdf)
 38. BGYS.FRM.09.01 Bilgi Güvenliği Test Araçları Listeleme Formu (odt / pdf)
 39. BGYS.FRM.10.01 Tatbikat Değerlendirme Formu (odt / pdf)
 40. BGYS.FRM.10.02 Acil Eylem Planı (odt / pdf)
 41. BGYS.FRM.10.03 Acil Durum ve Koruma Planı (odt / pdf)
 42. BGYS.FRM.11.01 Açıklık Raporu (Sızma Testi) Formu (odt / pdf)
 43. BGYS.FRM.12.01 Teknik Destek Kayıt Formu (bağlantı / pdf)
 44. BGYS.FRM.12.02 Bakım Planı (odt / pdf)
 45. BGYS.FRM.12.03 Bilgisayar Bakımları Kontrol Listesi Formu (odt / pdf)
 46. BGYS.FRM.12.04 Cihaz ve Medya İmha Formu (odt / pdf)
 47. BGYS.FRM.12.05 Veri Merkezi Günlük Kontrol Çizelgesi (odt / pdf)
 48. BGYS.FRM.12.06 Sistem Odaları Bakım Kontrol Formu (odt / pdf)
 49. BGYS.FRM.12.07 Teknik Servis Arızalı Bilişim Ürünü Formu (odt / pdf)
 50. BGYS.FRM.12.08 Depo Giriş Formu (odt / pdf)
 51. BGYS.FRM.12.09 Depo Çıkış Formu (odt / pdf)
 52. BGYS.FRM.12.10 Geçici Verilen Malzemelerin Formu (odt / pdf)
 53. BGYS.FRM.12.11 İş Talep Formu (bağlantı / pdf)
 54. BGYS.FRM.12.12 Bilgisayar Değişim Kontrol Listesi Formu (odt / pdf)
 55. BGYS.FRM.12.13 Teknik Servis Teknik Rapor Formu (odt / pdf)
 56. BGYS.FRM.12.14 Teknik Servis Anahtar Takip Formu (odt / pdf)
 57. BGYS.FRM.12.15 Bilgisayar Teslim Kontrol Listesi Formu (odt / pdf)
 58. BGYS.FRM.13.01 Olay İhlal Formu (odt / pdf)
 59. BGYS.FRM.13.02 Olay İhlal Takip Çizelgesi (odt / pdf)
 60. BGYS.FRM.14.01. OBS İş Talep Formu (odt / pdf)
 61. BGYS.FRM.14.02 OBS İş Talep Değerlendirme Formu (odt / pdf)