Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Ekibi

Temel Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımız Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir:

  • ISO 27001:2013 BGYS yönetim sistemi sistem standartlarına uygun bir yönetim sistemi kurmak, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak, 
  • BGYS sistemlerinin performansını izlemek; sonuçları, yönetimin gözden geçirmesi ve kalite sistemlerinin iyileştirilmesi faaliyetlerine esas olmak üzere raporlamak, 
  • Belgelendirme firmasıyla irtibat halinde olmak, 
  • Belgelendirme sürecinde tasarrufu bulunan diğer dış kuruluşlarla ilişkiler kurmak.