Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü

Temel Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımız Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğünde yürütülen görevler aşağıdaki gibidir:

 • Ağ üzerinden çalışan tüm servislerin sağlıklı, güvenli, performanslı ve adil bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Güvenlik duvarının işletilmesini ve yönetimini sağlamak,
 • Bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapmak,
 • Kablosuz ağ sistemlerini yönetmek,
 • Binalar arasındaki fiber optik hatları planlamak,
 • Binalardaki ağ yapılarının (sistem odası, kabinler, kablolama altyapısı, kablosuz ağ vb.) yönetimini yapmak,
 • E-posta, DNS, DHCP, NTP, LOG, vekil sunucu, kişisel web vb. sunucuların yönetimini sağlamak,
 • Sanallaştırma, depolama, arşivleme, yedekleme sistemlerini yönetmek,
 • Veri merkezini işletmek, arızalarını gidermek,
 • IP telefon ve IP fax sistemlerini yönetmek,
 • IP güvenlik kamerasına ait sunucu, ağ ve depolama hizmetlerini yürütmek,
 • Uzaktan öğretim faaliyetlerine altyapı desteği sağlamak,
 • E-dergi sistemi için altyapı desteği sağlamak,
 • Laboratuvar bilgisayarlarının yönetimi konusunda çalışmalar yapmak,
 • Binaların ağ altyapı planlamasına destek vermek,
 • Ağ üzerinden çalışan sistemlere (geçiş kontrol, harcama noktaları, kesintisiz güç kaynağı vb.) ağ desteği vermek,
 • Üniversite genelinde kullanılan lisanslı yazılımların, lisans sunucularının yönetimlerini yapmak,
 • Portal üzerinde daha fazla veri sunulabilmesi (IP bilgileri, trafik bilgileri, vb.) çalışmalarına destek vermek,
 • Sunucu ve ağ cihazları ile ilgili felaket senaryoları oluşturmak, düzenli olarak yedek almak,
 • Ağ aktiflikleri ve sunucu ihtiyaçlarını belirlemek, teknik şartnameleri hazırlayarak kurulumlarını yapmak ve gelişen teknoloji doğrultusunda güncellemeleri yapmak.