Yönergeler

Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

Açıklama: Bu Yönergenin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından sağlanan bilgisayar ağının, web altyapısının, bilişim sistemlerinin ve bu sistemlerle bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin esasları belirlemektir.

Bağlantı: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/63584


Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonu Görev Ve Yetkileri Hakkında Yönerge

Açıklama: Bu yönergenin amacı, Üniversitedeki ders ve araştırma amaçlı eğitim bilişim araçlarının (yazılım, bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon, yazıcı, tarayıcı, kamera gibi bilişim araçları) etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan, gerekli bilişim araçlarını imkanlar doğrultusunda satın alma ve işletme standartlarını belirleyen Komisyon’un görev ve yetkilerini tanımlamaktır.

Bağlantı: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/62398