Komisyonlar

Daire başkanlığımızı ilgilendiren komisyonlar ve çalışma grupları aşağıda kısaca belirtilmiştir.


Taşınabilir Bilgisayar İhtiyaç Belirleme Komisyonu

2013 Yılında öğretim üyelerine alınması düşünülen taşınabilir bilgisayarlar konusunda ihtiyaçların  belirlenmesi, teknik özelliklere karar verilmesi ve bilgisayar tiplerinin netleştirilmesi için kurulmuştur. Yapılan toplantılar sonucunda 2 tip bilgisayar alınmasına  karar verilmiş ve satın alma süreçleri BİDB tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Komisyonu

2014 Yılında EBYS satın alınması öncesinde ihtiyaçların belirlenmesi, kurumsal idari altyapının kurulması, sistem bileşenlerine karar verilmesi ve diğer idari-mali süreçlerde çalışmak üzere kurulmuştur.

Bilişim Araçları Değerlendirme Komisyonu

2014 Yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı; eğitimde (dersler, araştırmalar, akademik çalışmalar, laboratuvarlar, vb.) kullanılacak olan bilişim materyalleri ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bütçesel anlamda uygun olup olmadığının belirlenmesi, satın alınmasına karar verilen materyaller ile ilgili ön çalışma yapılmasıdır.

Komisyon web sitesi: http://w3.bilecik.edu.tr/badek/

IP Güvenlik Kamerası İşletme Yönergesi Oluşturma Komisyonu

17.09.2014 Tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı; sistemin kurumsallaşması ve birimlerimizin sorumluluklarını tespit edilebilmesini teminen bir yönerge hazırlanmasıdır. Genel Sekreterlik yönetiminde oluşturulan komisyonda; Hukuk Müşavirliği, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birimlerinde görevli olan personeller ile yürütülmektedir. Aşağıda belirtilen tarihlerde yönerge hazırlanması konusunda toplantılar yapılmıştır:

  1. 02.10.2014 – Eski rektörlük binası toplantı odası
  2. 23.10.2014 – İdari Mali İşler Dairesi
  3. 25.11.2014 – Genel Sekreterlik
  4. 27.11.2014 – Bidb Kuzey Toplantı odası
  5. 04.12.2014 – Bidb Kuzey Toplantı odası
  6. 29.12.2014 – Genel Sekreterlik

Açık Erişim Sistemi (DSpace) Çalışma Grubu

2014 Yılında kurulmuştur. Açık erişim sistemleri YÖK tarafından koordine edilmiştir. Kurumda üretilen verinin, kurum içerisinde kalması ve herkesin erişebileceği şekilde İnternet üzerinden sunulması amacını taşımaktadır. Üniversitemizde bu amaçla açık kaynaklı özgür yazılım olan DSpace platformu kullanılmaktadır.