3.1. Programların Tasarımı ve Onayı

3.1.1. Program Tasarımı

3.1.2. Paydaş Katılımı

3.1.3. Faaliyetler

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları