Bilgi İşlem Daire Başkanının Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 • Daire Başkanlığı’nı sevk ve idare etmek; Üniversite Yönetimi tarafından belirlenen
  amaç ve ilkelere uygun olarak, etkinliği ve verimliliği göz önünde bulundurarak
  icra edilecek faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
 • Bilişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip edip, Sorumluluk alanıyla ilgili
  enformasyonu üniversiteye kazandırmak,
 • Üniversitenin ihtiyacı olan bilişim ürünlerinin satın alınmasını koordine etmek,
  Şube müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak,
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyacı olan insan kaynakları planlamasını
  yapmak,
 • Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.