Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Üniversitemizde Bilgi İşlem faaliyetleri, Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak temel görevimiz, çağdaş bilişim teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Daire Başkanlığımızın tanımlanmış temel “Yetki, Görev ve Sorumluluklar”ı aşağıda verilmektedir:

 

Daire Başkanının Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Şube Müdürünün Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Siber Olaylara Müdahale Ekibinin (SOME) Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Ekibinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları