Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu

Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planına göre Daire Başkanlığımızın Sorumlulukları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Sorumlu Birim Süre
A1 – FİZİKİ ve BEŞERİ KAYNAKLARIN
GELİŞTİRİLMESİ ve İYİLEŞTİRİLMESİ ile
NİTELİK ve NİCELİKLERİNİN ARTTIRILMASI.
Hedef 2 – Üniversitemiz donanım ve ekipmanının yenilenmesi, geliştirilmesi ve
işlerlik kazandırılması.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1 Yıl