Formlar

Sunulan hizmetlerimizde kullanılan tüm formlarımız KAYSİS üzerinde bulunmaktadır. İstediğiniz forma aşağıdan tıklayarak erişebilirsiniz.

Not: Bilişim materyali talebi ve 14 haftalık bilişim kaynağı talepleri BADEK üzerinden erişilebilir.


Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yeni Kullanıcı Formu

Açıklama: Bu form Ebys’ye yeni kullanıcı girişinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Bağlantı: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74379


Bilgi İşlem İş Talep Formu

Açıklama: Bu form EBYS üzerinden çevrimiçi olarak doldurulmaktadır.

Bağlantı: EBYS üzerinde “Bilgi İşlem Talep Formu” menüsünden ulaşılıp çevrimiçi doldurulabilir..


2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 Maddesi İle Yapılan Görevlendirmelerde Bilişim Kaynakları Kullanım Formu

Açıklama: Bu form, görev yeri değişikliklerinde eski ve yeni görev yerlerinde kullanılan bilişim malzemelerinin kurum faydasına verimli olması amacıyla kullanılır.

Bağlantı: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74376


İlişik Kesme

Açıklama:Bu form görevden ayrılan personele ait ilişik kesme formudur.

Bağlantı: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74383