Faydalı Belgeler

Norm Bilgisayar Çalışması


Telefon ve Faks Sistemi


Örnek Yazılar

 • Malzeme talebi

EBYS Bilgi ve Belgeleri

 • İmza altı açıklama ekleme
  Evrak ekleme alanlarında buluna imza altı açıklama kısmına, içeriğin nasıl eklenmesi gerektiği ve dikkat edilmesi gereken durumlarla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
 • Alıcıya göre eklerin bölünmesi
  Kurum içi veya kurum dışı dağıtım yapılan evraklarda, gönderilen her birime farklı bir ek gitmesi ya da bir ekin farklı sayfa aralıklarının gitmesi gerektiği durumlarda kullanılabilmektedir.
  (Ör: Ek 1 a kurumuna gönderilsin, Ek 2 b birimine gönderilsin, Ek 1’in 3. ile 6. sayfa aralığı c birimine gönderilsin)
 • Harici evrak ekleme
  Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi vb. sistemlerde oluşturulan belgeler daha sonra EBYS “Harici Kurum Dışı Giden Evrak Ekleme” menüsünden eklenerek imza işlemleri tamamlanır ve evrak sistem üzerinden sayı ve tarih alarak ilgili kurumlara gönderilebilmektedir. (Örnek: Öğrenci askerlik belgesi)
 • Klasör oluşturma ve klasöre evrak ekleme
  EBYS’de bir arada tutmak istenilen mevcut evrakı klasörleme işlemleri ile ilgili bilgilendirme bulunmaktadır.
 • Vekalet adımları
  Vekalet bırakan makamlar ve vekalet bırakılan makamların dikkat etmesi gereken durumlar ile sistemde vekalet işlem adımlarını gerçekleştirecek personeller için bilgilendirme bulunmaktadır.
 • İlişik kesme formu işlem adımları
  Kurum personellerinin ilişik kesme durumlarında “İlişik kesme birim sorumluları” tarafından yapılacak işlem adımları için bilgilendirme bulunmaktadır. Birimlerde, ilişik kesme işlemlerini başlatmakla görevli personel listesi için tıklayınız.
 • İzin işlem adımları
  Kurum personellerinin izin işlemleri sırasında takip etmesi gereken işlem adımları ile ilgili bilgilendirme bulunmaktadır.
 • Bilişim kaynakları kullanım formu (13/b-4) işlem adımları
  Kurum personellerinin yer değiştirme durumlarında, bilişim kaynakları konusunda yapılması gereken işlem adımları ile ilgili bilgilendirme bulunmaktadır. Birim Sorumluları, İlişik Kesme Birim Sorumluları ile aynı personellerdir.
 • Bilgi İşlem iş talep formu bilgilendirme kılavuzu
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yapılacak bilişim kaynağı arıza talepleri işlem adımları ile ilgili bilgilendirme bulunmaktadır.
 • Java kurulumu ve güncellenmesi
 • E-imza kurulum adımları
 • Sürücü yükleme servisi (KamuSM)
 • PIN kodu kilit çözme

BİS ile İlgili


Eski Belgeler

Yeni bina altyapısı..