BGYS Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı

Birimimizce uygulanan ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereği yılda en az bir kez yapılması gereken BGYS Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısı, 07 Ekim 2022 tarihinde; Bilgi İşlem Daire Başkanımız, BGYS Yönetim Temsilcimiz ve BGYS Ekibi katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıda yıl içinde BGYS kapsamında yapılan faaliyetler değerlendirilmiştir.