Süreç ve Doküman Yönetimi konusunda ilk toplantı yapıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde üniversite BT yetkilileri ve Selensoft firması ile toplantı yapıldı. Üniversitemizden toplantıya Rektör Danışmanı Doç. Dr. U.Yüzgeç, BİDB Başkanı M.Fidan, İHŞM Md. K.Yavuzel, YTŞM Md. Y.Muştu ve ASYŞM Md. M.Özalp katıldılar.

Süreç yönetimi konusunda ProcessMaker WorkFlow platformu, doküman yönetimi konusunda da Alfresco platformu incelendi. Ayrıca OpenBravo ERP platformu üzerinde de çalışıldı. Bahse konu platformların tamamı açık kaynaklı ve özgür yazılımlar ancak bunlar profesyonel ve kurumsal müşteriler kullanıcılar için tasarlandığından entegrasyonu ve kurulumu konusunda ciddi çalışma gerektiği görüldü. Özellikle süreç yönetimi konusunda ProcessMaker Workflow platformunun, kurumumuz için faydalı olabileceği konusunda katılımcılar hem fikir olarak ayrıldılar. Toplantıda incelenen araçlar sayesinde kurumumuza kazandırılabilecek artı değerler konusunda kurum içinde çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi BST ekibinden Ender Rıza Ekici, Alper Ozan, Gökhan Uluçay ile Öğrenci İşleri biriminden Sultan Türkoğlu başta olmak üzere; bizi en güzel şekilde ağırlayan ve toplantıya katlan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.