IP Güvenlik Kamerası Sistemi Kuruluyor

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından satın alma ve kurulum süreçleri planlanan IP kamera sisteminin kurulması büyük oranda tamamlandı. IP kamera sisteminin kurulmasındaki öncelikli amaç, öğrecilerin ve personelin güvenliğinin sağlanması ve oluşabilecek adli olaylarda kaliteli bir kayıt sistemi sağlanarak delillerin belirlenmesidir.

Kameraların yer planlamas,ı öğrencilerin ve personelin yoğun olarak kullandığı kampüs ve bina girişleri, araç ve yaya yolları ile diğer açık alanlara öncelik verilerek yapılmaktadır.