Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3071&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0