Kuruluş Amacı

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ”Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edinme Birimi kurulması gerekmektedir.

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bilgi edinme hakkı yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile, Rektörlük Hukuk Müşavirliği bünyesinde “Bilgi Edinme Birimi” kurulmuş olup, 18.08.2017 tarihi itibari ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.  Birimin amacı, bilgi edinme işlemlerinde koordinasyonu sağlamak, cevapların en hızlı ve en doğru biçimde verilebilmesine katkıda bulunmaktır.