Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulu Karar Örneği

Karar Tarihi :02/04/2014                                                                       Toplantı Sayısı :119

KARAR- 2

2014 yılı için 19 Kasım 2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre yeniden değerleme oranı %3,93 olarak tespit edildiğinden ilk 10 sayfadan sonraki her sayfa için talep edilecek bilgi ve belge erişim ücretinin görülmesi ele alındı.

Yapılan görüşmeler sonunda;

2014 yılı için 19 Kasım 2013 tarihli ve 28826 sayılı resmi gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre yeniden değerleme oranı %3,93 olarak tespit edildiğinden ilk 10 sayfadan sonraki her sayfa için talep edilecek bilgi ve belge erişim ücretinin Siyah-Beyaz: 82 KR, Renkli :1,64 TL Syafa Başı İlave Ücret :2,18 TL, Ücret Üst Sınırı: 163 TL olarak kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.