5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik

Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği sağlama ve güvence altına alma yöntemi;