BAUM YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ Müdür
Okt. Dr. Hasan UÇAR Müdür Yrd.
Doç. Dr. Cihan KARAKUZU Üye
Doç. Dr. Metin KESLER Üye
Uzman Burakhan ÇUBUKÇU Üye