Müdür Yetki Görev ve Sorumluluğu

1- Müdürlük yönergesinde belirlenen amaçları gerçekleştirecek görevleri yürütmek,

2- Müdürlük bünyesindeki birimlerin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli iş planlarını ve düzenlemeleri yapmak,

3- Üniversite içi ve dışı iletişim mekanizmalarının ve haberleşmenin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

4- Üniversitenin tanıtım sürecinin gerçekleştirilmesini koordine etmek ve denetlemek.

5- Üniversite ile medya kuruluşları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak. 6- Üniversite yayınlarının içeriklerinin yayın ilke, politika ve kanunlarına göre yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.

7- Müdürlükte yapılan işlerin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.