1.2. Tarihsel Gelişimi

29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulan Üniversitemizde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Mayıs 2016’da faaliyete başlamıştır. 19.06.2019 tarihli senato kararına göre Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olmuştur.

Birimimizde 1 Müdür, 2 Öğretim Görevlisi (ders vermeyen), 1 Tekniker, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Sürekli İşçi (Kameraman) olmak üzere toplam 7 personel bulunmaktadır. Birimimizin Üniversitemiz Rektörlük binasında 4 çalışma odası bulunmaktadır.

Yıllara Göre Personel Bilgisi

  2016
2017 2018 2019 2020
Müdür 1 1 1 1 1
Şube Müdürü 1
Öğr. Gör. (Ders Vermeyen) 1 1 1 2
Tekniker 2 2 2 2 1
Bilgisayar İşletmeni 1 2 2 2 1
Memur 1 1
Sürekli İşçi 1
 TOPLAM 5 6 6 7  7

 

Yıllara Göre Öğrenci Bilgisi

  2016-2017
2017-2018 2018-2019 2019-2020
Kısmı Zamanlı Çalışan 2 2 2 1
3+1 Stajyer  1 1