6. Sonuç ve Değerlendirme

Müdürlüğümüzün iç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerinin güçlü olması, gelişime ve değişime açık bir iş disiplinine sahip olması, otokontrol ve çözüm odaklı iş geliştirme çalışmaları üniversitemiz kalite politikasıyla uyumlu, geliştirilmeye açık bir yapıya sahiptir. Birimimiz toplumsal katkı noktasında Üniversitemiz çalışma ve faaliyetlerini yönetsel süreçlerden geçerek ilgili paydaşlara duyurmada teknolojik yöntemlerin uygulanmasının arttırılarak kalite sürecine hız verilmesi sağlanacaktır.