Vizyon

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini duyurmasını sağlayacak projeler geliştirmek.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum, seminer, konferans, açılış töreni, festival vb. etkinliklerin organizasyonlarında iletişim sağlayıcı görevini üstlenmek.