Misyon

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yazılı-görsel medyada yer almasını sağlamak.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesini planlamak.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Fakülte, Enstitü ve diğer birimlerin iletişim temsilcileri aracılığıyla koordinasyon sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin kişisel başarılarını kurumsal düzeye taşımak, hedef kitleyle iletişimde ayna görevi üstlenmek.