Hakkımızda

Üniversitemiz mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlayarak, Üniversitemizin kurumsal kimliğini, ulusal ve uluslararası alanlarda en etkin şekilde tanıtarak Üniversitemizin kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalarda bulunmak amaçlanmıştır.