Basın Yayın Şube Müdürlüğü Yetki Görev ve Sorumlulukları

Basın Birimi

1. Üniversitede gerçekleşen konferans, panel, çalıştay gibi etkinlikleri takip etmek, fotoğraf ve video kayıtlarını almak.
2. Üniversitenin kamuoyundaki bilinirliğini arıtmak ve kurumsal imajını kuvvetlendirmek adına, yerel ve ulusal basında yayımlanacak haber içeriklerini oluşturmak.
3. Haberlerin doğrudan ya da haber ajansları aracılığıyla gazete, dergi ve internet siteleri gibi basın yayın kuruluşlarında yayımlanmasını sağlamak.
4. Üniversitenin yerel ve ulusal basın-yayın organlarıyla ilişkilerini yürütmek. Basın mensuplarını Üniversite içindeki faaliyetlerden ve haber potansiyeli taşıyan durumlardan haberdar etmek.
5. Hazırlanan haberleri üniversitenin haber portalında yayınlamak.
6. Üniversitenin Twitter, Youtube, Facebook, Instagram ve Linkedin hesaplarını kontrol etmek.
7. Sosyal medya içerikleri (haber, etkinlik duyurusu, fotoğraf, video, canlı yayın…) oluşturmak ve yayınlamak.
8. Konferans, spor müsabakaları ve etkinlikleri Youtube kanalında yayınlamak.
9. Yerel ve ulusal basında Üniversite hakkında çıkan haberleri takip etmek, değerlendirmek ve arşivlemek.
10. Üniversite haberlerini ilgili kişilere ulaştırmak.
11. Üniversitenin aylık dergi/gazete, haftalık bülten gibi yayın organlarını hazırlamak ve düzenli olarak yayımlanmasını sağlamak.
12. Yerel günlük gazetelerin arşivini tutmak.
13. Üniversitenin akademik ve fiziki gelişimini takip etmek ve kayıt altına almak.
14. Çalışmalar süresince elde edilen tüm görsel malzemeyi arşivlemek ve arşivin güvenliğini sağlamak.
15. Üniversitenin yerel ve ulusal basında yayınlanacak resmi ilanlarını Basın İlan Kurumuna beyan etmek.
16. İhtiyaç duyulan konularda yapılacak hizmet alımlarını belirlemek. Haber ajansları ve medya takip hizmetleri gibi alımların sözleşmelerini hazırlamak ve süreçleri takip etmek.
17. Gazetelerde yayımlanacak tekzip metinlerini hazırlamak.
18. Basın toplantılarını organize etmek.

Grafik-Web Tasarım Birimi

1. Üniversite faaliyetleri kapsamında kullanılacak, talep edilen basılı ve görsel materyaller için tasarımlar oluşturmak.
2. Tasarımı yapılan işlerin baskı öncesi uygulamalarını gerçekleştirmek ve kontrol etmek.
3. Üniversitemiz web sayfası arayüz tasarımlarını hazırlamak.
4. Üniversitemiz web sayfası görsellerini hazırlamak.
5. Üniversitemiz sosyal medya hesaplarında yayınlanan görselleri hazırlamak.