Birim Yeni Web Sayfa Çalışmaları Başlamıştır

Birim web sayfaları kurumsal bir yapıda yeniden oluşturularak, birimlerce asıl ve yedek olarak belirlenen içerik yönetim sorumlularına 1-2 Aralık 2016 tarihlerinde eğitim düzenlenmiştir. Birim içerik yönetim sorumluları tarafından tamamlanan birim web sayfaları 26.12.2016 tarihinden itibaren yayına alınmaya başlanmıştır.

İçerik yönetim sistemi için tıklayınız.

“Kurumsal Web Sayfa Standartları” dokümanı için tıklayınız.