Misyonumuz

Ünivesitelerde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak,

Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,

Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmaktır.