Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarında Görev Değişikliği

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü görevini yürüten Kurucu Müdür ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY görevini, Mühendislik Fakültesi Makina ve İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun MİNDİVAN’a devretti. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Hocamızın da onurlandırdığı devir teslim töreninde Doç. Dr. Harun MİNDİVAN’a yeni görevinde başarılar dilendi, Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY’a bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve değerli katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Doç. Dr. Harun MİNDİVAN’ın Kısa Özgeçmişi:

1997’de Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 2001 yılında Yüksek Lisans derecesi aldı. Aynı kurumda sürdürdüğü “Silisyum Karbür Takviyeli Alüminyum Matris Kompozitlerin Tribolojik Davranışlarının İncelenmesi” konulu doktora çalışmasını 2007’de tamamladı. 1998-2007 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 2007-2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi’nde ve 2014 yılının başından bu yana Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü’nde çalışan Harun MİNDİVAN Doçent olarak görev yapmaktadır.

Mühendislik malzemelerinin mekanik özellikleri, hasar analizi, tanelerarası korozyon ve gerilmeli korozyon çatlaması, demir ve demir dışı alaşımların (alüminyum, bakır ve pirinç) ısıl işlemi, magnezyum ve alüminyum talaşlarının katı hal geri kazanımı, metal ve alaşımlara uygulanan yüzey işlemleri, kaynak metalurjisi, metal matrisli kompozit üretimi ve karakterizasyonu, polimer matrisli kompozit üretimi ve karakterizasyonu, nanokompozit üretimi ve karakterizasyonu, mekanik deneyler, sürtünme ve aşınma, korozyonlu aşınma, triboloji gibi alanlarda çalışan Doç. Dr. Harun MİNDİVAN’ın 24 uluslararası makale, 2 ulusal makale, 5 uluslararası kitap bölümü, 2 ulusal kitap bölümü ile 43 uluslararası ve 10 ulusal bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca 2 TÜBİTAK ve 6 BAP projesinde proje yürütücülüğü, 1 DPT ve 8 BAP projesinde de araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2008 yılından bu yana İngiltere (UKIERI), Rusya (SRNSF) ve Türkiye de (KOSGEB ve TÜBİTAK) ulusal ve uluslararası projelerde Hakem, Dış Danışman, Panelist ve Proje Danışmanlığı yapmaktadır.