1.2. Strateji Yansıması

Merkezimiz 2017-2021 dönemi stratejik planı ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyon ve vizyon ile uyumludur.