1.11. Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri, Merkezimizde, 3 aylık periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmektedir. Yıl sonunda da faaliyet raporu hazırlanmaktadır.