Şef Görev, Yetki ve Sorumluluğu

1. Görev yaptığı birimdeki resmi iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapmak ve kontrol etmek.

2. Birimde personel yetersizliği durumunda Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur/ Sekreterin yapmış
olduğu işleri görev tanımları çerçevesinde yapmak.