5.5. Yönetim Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyu’nu Bilgilendirme